บริการ
TH
EN
TH
CN

รายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในระยะการก่อตั้งธุรกิจ

วันที่: 11/10/2562 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

สำนักงานขอประกาศรายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในระยะการก่อตั้งธุรกิจ (depa Digital Startup Fund; F2) ดังรายชื่อดังนี้

ดาวน์โหลด