บริการ
TH
EN
TH
CN

การขยายเวลารับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อขยายตลาดของธุรกิจอุตสากรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่: 12/09/2562 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การขยายเวลารับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อขยายตลาดของธุรกิจอุตสากรรมดิจิทัล(depa Internationalization Voucher) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด