บริการ
TH
EN
TH
CN

โครงการส่งเสริมการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ปีงบประมาณ 2561

วันที่: 24/09/2561 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa) ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    ได้ดำเนินการในโครงการส่งเสริมการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ปีงบประมาณ 2561

S__3891210.jpg

ดาวน์โหลด

Details for ISO 29110 operators

Application for participation in ISO29110 project, year 61

Application for participation in the project (consultant) year 61 Application form (Accreditation Unit) Year 61