บริการ
TH
EN
TH
CN

depa ร่วมประชุมงาน ASEAN-Japan Symposium on AI and IoT ที่ Tokyo

depa โดย ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม รักษาการผู้อำนวยการสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมงาน ASEAN-Japan Symposium on AI and IoT ที่ Tokyo ซึ่งท่านมีเรื่องน่าสนใจหลายอย่าง กลับมาแบ่งปันกัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของบ้านเรา มาดูกันเลย!!

 1. ตอนนี้รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังผลักดัน AI อย่างมาก เขาสำรวจพบว่าอุปสรรคของ AI มี 3 ข้อหลัก ๆ 0.1 ขาดความเข้าและความเชื่อมั่นใน AI 0.2 ความเสี่ยง เนื่องจากบางครั้งไม่รู้ว่า AI ทำไมจึงตัดสินใจเช่นนั้น 0.3 คนในสังคมกังวลเรื่องผลกระทบทางลบจาก AI มาเกินควร เช่น จะทำให้คนตกงาน หรือ กลัวอันตรายจาก AI .
 2. มีการตั้งทีมทำงานเรื่อง AI R&D Guidelines ขึ้นมา จุดประสงค์เพื่อกำหนดคำแนะนำในการทำวิจัยหรือทำโครงการทางด้าน AI เช่น เขากำหนดเป็นหลักการ 9 ข้อ คือ 1.1 Collaboration ควรคำนึงถึงการให้ระบบ AI แต่ละระบบสามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้ 1.2 Transparency ควรคำนึงถึงการให้การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเข้า และผลลัพธ์ จาก AI และควรจะสามารถอธิบายได้ว่าทำไม AI จึงให้คำตอบหรือคำแนะนำนั้น ๆ จาก input ที่ใส่เข้าไป 1.3 Controllability ควรคำนึงถึงการสามารถควบคุมการทำงานของระบบ AI ได้ 1.4 Safety ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน 1.5 Security ความมั่นคง (ไม่ถูก hack) 1.6 Privacy ไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัว ของผู้ใช้หรือของบุคคลที่ 3 1.7 Ethics เคารพเกียรติ์ความเป็นมนุษย์ และสิทธิของบุคคล 1.8 User Assistance มุ่งพัฒนา AI เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ หรือเพื่อให้คำแนะนำและตัวเลือกประกอบการตัดสิน 1.9 Accountability รับผิดชอบต่อผู็มีส่วนได้เสียและต่อผู้ใช้งาน .
 3. จุดประสงค์ที่สร้าง Guideline มิใช่เพื่อกีดกัน AI แต่เพื่อให้มีความเข้าใจที่ชัดเจน ทั้งฝั่งผู้พัฒนาและฝั่งผู้ใช้ และการพัฒนา AI สามารถทำได้เร็วขึ้น ตอนนี้มีเฉพาะ ผชช. ญี่ปุ่นที่ร่วมกันทำ (เพราะเป็นของญี่ปุ่น) แต่เขาก็มี guideline ฉบับภาษาอังกฤษที่แชร์ให้ได้ --> [1] ส่วนสิ่งที่เขากำลังอภิปรายกันล่าสุด (ผมคิดแล้วซักถาม เขาก็บอกว่าสิ่งที่ถาม เป็นสิ่งที่เขากำลังคุยกันอยู่) คือ 2.1 การทำโครงการ AI ในระดับวงกว้าง จะต้องคำนึงถึง data privacy อย่างไร 2.2 การกำหนดขอบเขตการใช้งานข้อมูลสำหรับ AI ทำได้ยาก เพราะข้อมูลชุดเดียวกัน อาจถูกนำไปใช้ได้หลากหลาย applications มาก และส่งผลได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม จนคนที่ทำข้อมูลหรือผู้มีส่วนได้เสียคาดไม่ถึง ดังนั้นจะกำหนดเกณฑ์การแชร์ข้อมูลอย่างไรดี 2.3 จะต้องมีหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูล และเป็นผู้ดูแลการนำไปใช้หรือไม่อย่างไร 2.4 ข้อมูลที่นำไปใช้กับ AI บาง applications จำเป็นต้องรู้ละเอียดถึงข้อมูลส่วนบุคคลว่าเป็นของใครคนไหน บางครั้ง ไม่จำเป็นต้องรู้ ต้องคำนึงประเด็นนี้ด้วย .
 4. ตอนนี้ทั่วโลกกำลังผลักดัน AI กันอย่างมาก ดูจากแผนที่ตามรูปที่แนบ แสดงชื่อการประชุมที่มี AI เป็นวาระสำคัญ .
 5. ได้ไปดูบริษัท Fujitsu ด้วย เขามีทีม R&D ทดลองเอา AI ไปใช้ตรวจนับรถจอดที่ลานจอดรถ (จากกล้องมุมสูง) ช่วยฟังเสียงท่อที่อยู่ใต้ดิน .
 6. ถาม Fujitsu ไปว่า ทำทุกอย่างเองเลยหรือ ไม่มีการแชร์โครงสร้างพื้นฐานกลางระหว่างบริษัทต่าง ๆ เขาบอกว่าไม่มี .
 7. Fujitsu 6.1 ตั้งเมื่อปี 1935 6.2 เป็นบริษัท IT Services Provider ที่มีรายได้สูงสุดในญี่ปุ่น 6.3 มีพนักงาน 155,000 คน ทั่วโลก 6.4 ลงทุนด้าน R&D ปีละ 5 หมื่น ลบ. (คิดเป็น 3.9% ของรายได้) 6.5 กำไรจากการดำเนินงาน 3.7 หมื่น ลบ. .
 8. มีคนถามว่าแข่งกับ Google, Amazon, Alibaba ยังไง เขาตอบว่า พวกนั้นเขาเน้นลูกค้า consumers แต่ Fujitsu เน้นลูกค้า enterprise .
 9. Fujitsu กำลังจะเปิดตัว ชิป Deep Learning Unit ตั้งเป้าให้กินไฟน้อยกว่าคู่แข่ง 10 เท่าที่งานคำนวณเท่ากัน (รูปประกอบที่ 2 กับ 3) รายละเอียดตาม [2] .
 10. Fujitsu มี AI Framework ชื่อ Zenrai เป็น package ที่จัดมาสำหรับงานประมวลผล AI ซึ่งรวม Cloud, Software, Hardware [3] .
 11. Fujitsu สร้างศูนย์ Digital Transformation Center ขึ้นมาด้วย หลัก ๆ คือเป็นห้องสำหรับทำ Workshop กับลูกค้า เพื่อช่วยกันคิดผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ด้าน IoT และ AI [4] . [1] http://www.soumu.go.jp/main_content/000507517.pdf [2] http://www.fujitsu.com/global/Images/deep-learning-unit.pdf [3] http://www.fujitsu.com/sg/vision/human-centric-ai/ [4] http://www.fujitsu.com/…/corpora…/facilities/dtc/dtc-en.html

เครดิต ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม รักษาการ ผู้อำนวยการสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)