บริการ
TH
EN
TH
CN

depa ร่วมงาน Asia IoT Business Platform แลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรม IoT จากผู้แทนประเทศต่างๆ ใน ASEAN

เมื่อวันที่ 15-16 พ.ย.61 ผู้แทน depa นำโดย ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล พร้อมทีมงาน ได้เข้าร่วมงาน Asia IoT Business Platform (AIBP) โดย ดร.มนต์ศักดิ์ฯ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรจากประเทศไทย เพื่อแชร์ประสบการณ์อุตสาหกรรม IoT ของประเทศ ในหัวข้อ "An IoT Consortium That Will Facilitate National Digital Economy Master Plan" ซึ่งในงานดังกล่าวได้มีการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรม IoT จากผู้แทนประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ASEAN ทั้งจากภาครัฐและเอกชน และผู้ประกอบการท้องถิ่น อาทิ MOTC, Ooredoo, Telenor, MAMPU, Yangon City Development Committee, Keyplay, Yoma Fleet