บริการ
TH
EN
TH
CN

ตารางกิจกรรม ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2562

วันที่ 21 เมษายน 2562

  • การประชุมคณะผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำเดือน เมษายน 2562
  • สถานที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคารลาดพร้าว ฮิลล์ ชั้น 7

วันที่ 29 เมษายน 2562

  • กิจกรรม Smart City Thailand Road Show ที่ จังหวัดขอนแก่น
  • สถานที่ โรงแรม อวานี ขอนแก่น

วันที่ 30 เมษายน 2562

  • กิจกรรมประชุมพนักงาน ประจำเดือน เมษายน 2562
  • สถานที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคารลาดพร้าว ฮิลล์ ชั้น 3