บริการ
TH
EN
TH
CN

ตารางกิจกรรม ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

วันที่ 22-24 สิงหาคม 2562

  • ASEAN Smart City Network (ASCN)
  • สถานที่ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ และ GMM Luve House