บริการ
TH
EN
TH
CN

ตารางกิจกรรม ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

  • กิจกรรม Smart City Thailand Road Show ที่ จังหวัดชลบุรี
  • สถานที่ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

วันที่ 23 กรกฏาคม 2562

  • กิจกรรม depa mini Transformation Voucher @EEC
  • สถานที่ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

วันที่ 24 กรกฏาคม 2562

  • กิจกรรม depa mini Transformation Voucher @EEC
  • สถานที่ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง จ.ระยอง

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

  • กิจกรรม Smart City Thailand Road Show ที่ กรุงเทพมหานคร
  • สถานที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคารลาดพร้าว ฮิลล์