บริการ
TH
EN
TH
CN

ตารางกิจกรรม ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

วันที่ 3 มิถุนายน 2562

  • กิจกรรม depa Open house
  • สถานที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคารลาดพร้าว ฮิลล์

วันที่ 4 มิถุนายน 2562

  • กิจกรรม Smart City Thailand Road Show ที่ จังหวัดกระบี่
  • สถานที่ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท