บริการ
TH
EN
TH
CN

ตารางกิจกรรม ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

  • กิจกรรม Smart City Thailand Road Show ที่ จังหวัดยะลา
  • สถานที่ โรงแรมแกรนด์พาเลส อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

  • ดีป้าสาขาเหนือบนจัดงานจับคู่ธุรกิจกับกลุ่มภาคเอกชนจากประเทศเกาหลีใต้
  • สถานที่ ศูนย์การค้า Promenada เชียงใหม่

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

  • กิจกรรม Smart City Thailand Road Show ที่ จังหวัดพิษณุโลก
  • สถานที่ โรงแรมเดอะปาร์ค พิษณุโลก