บริการ
TH
EN
TH
CN

depa เปิดรับสมัครสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ เรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Life)

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการ เรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Life)

ดาวน์โหลด

คุณสมบัติการรับสมัคร

กลุ่มเป้าหมาย: สถานศึกษา 1,500 แห่ง ทั่วประเทศ

พื้นที่ดำเนินการ:

  • ภาคเหนือ จำนวน 350 แห่ง

  • ภาคอีสาน จำนวน 400 แห่ง

  • ภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 400 แห่ง

  • ภาคใต้ จำนวน 350 แห่ง

รายละเอียดโครงการ:

เปิดรับสมัคร:

รอบที่ 1 1-30 พฤศจิกายน 2566

รอบที่ 2 1-15 ธันวาคม 2566

พิจารณาโครงการ:

รอบที่ 1 1-8 ธันวาคม 2566

รอบที่ 2 18-22 ธันวาคม 2566

ประกาศผล:

รอบที่ 1 12 ธันวาคม 2566

รอบที่ 2 26 ธันวาคม 2566

คุณสมบัติ

(1) เป็นสถานศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาของภาครัฐหรือภาคเอกชน

(2) การเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน Coding STEM IoT และ AI ให้กับนักเรียนภายในสถานศึกษาและสถานศึกษาเครือข่าย

(3) มีบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีความรู้ความสามารถและเป็นผู้ดำเนินการเรียนการสอนที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเพียงพอ หรือมีบุคลากรที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ๒ ท่าน

(4) มีห้องเรียนหรือพื้นที่สำหรับประกอบการเรียนการสอน การดำเนินกิจกรรม ตลอดจนการ ติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างเพียงพอ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕ ตารางเมตร /ห้อง

(5) มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อาทิ ระบบไฟฟ้า และระบบอินเทอร์เน็ตที่เพียงพอต่อการ ใช้งาน

(6) มีความพร้อมในการร่วมลงทุนกับสำนักงาน ตามเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนด

(7) มีระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Donation) ถ้ามี

ยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ Line Official Account @depaThailand หรือ https://lin.ee/c71YR14