บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง จำนวน ๕ คัน สำหรับการดำเนินการจัดโครงการ depa Core Value (EQSSS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565