บริการ
TH
EN
TH
CN

การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

ประกาศสำนักงาน ฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล(depa Digital Manpower Fund) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านดิจิทัลให้กับกำลังคนระดับอาชีวศึกษาในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (AI, IoT, Robotic) ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในอุตสาหกรรมอนาคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ดาวน์โหลด