บริการ
TH
EN
TH
CN

depa Digital Startup Pitching Day วันที่ 2

ผ่านไปแล้วในวันที่สอง กับ depa Digital Startup Pitching Day เพื่อคัดเลือกโครงการที่สมัครขอรับการสนับสนุนในระยะการเริ่มต้นธุรกิจ depa Startup Fund S2 โดยในวันนี้มีกรรมการนักลงทุน 5 ท่าน ได้แก่

 1. คุณสุรวัฒน์ พรหมโยธิน (Executive Director, Bangkok Venture Club)
 2. คุณวรวีณ เหลืองเลิศกุล (Senior Associate, Expara Ventures)
 3. คุณวิธวินท์ อิทธิภาณุวัต (Beacon Venture Capital)
 4. คุณพงศ์วุฒิ อิทธิพูลสวัสดิ์ (Invent)
 5. ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร (ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น, depa)

กรรมการทั้ง 5 ท่านทำหน้าที่ในการคัดเลือกโครงการที่มีความพร้อมรับการลงทุนจาก depa ในการเริ่มต้นธุรกิจ Digital Startup ซึ่งมีทีมที่นำเสนอโครงการต่อนักลงทุนในวันนี้ทั้งสิ้น 16 ทีม ได้แก่

 1. CODEKIT.CO
 2. PAPAPAY
 3. EAT'EM ALL
 4. PHARMCARE
 5. DFARMSHOP. COM
 6. LOGISTY
 7. PETPAW
 8. AUTHENTIC
 9. MAMY BOOKING
 10. ALIEN PLATFORM
 11. CHIKCHIC
 12. HOTEL HUB
 13. MERCHAT
 14. CHINESE LOGO
 15. GRACE DIAMOND
 16. SPYDER-E

โครงการที่สมัครขอรับการสนับสนุน จะได้รับการประเมินโดยนักลงทุนและคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับมาตรการและประเมินความเหมาะสมในการลงทุนต่อไป