บริการ
TH
EN
TH
CN

depa Digital Startup Pitching Day: Day#3 วันสุดท้าย กับการเฟ้นหาสตาร์ทอัพในระยะการเติบโตที่มีศักยภาพเพื่อร่วมลงทุนโดย depa

ในวันนี้ 19 ตุลาคม 2561 ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร นำทีมนักลงทุน คัดเลือกสตาร์ทอัพที่ขอรับการสนับสนุนผ่านมาตรการ depa Digital Startup Fund S3 ทั้งหมด 9 ทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก ได้แก่

 1. ITAX
 2. GLOBISH
 3. DRIVEMATE
 4. AICS
 5. ONEDEE.IO
 6. JUICEINNOV8
 7. HAUP
 8. REFINN
 9. FINSTREET

โดยในวันนี้ กรรมการนักลงทุนมากประสบการณ์ทั้ง 5 ท่าน ที่ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการเติบโต ได้แก่

 1. คุณวรวีณ เหลืองเลิศกุล (Senior Associate, Expara Ventures)
 2. คุณวิธวินท์ อิทธิภาณุวัต (Beacon Venture Capital)
 3. คุณพงศ์วุฒิ อิทธิพูลสวัสดิ์ (Invent)
 4. คุณกัมปนาท วิมลโนห์ (Head of Investment, Krungsri Finnovate)
 5. ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร (ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น, depa)

โครงการที่สมัครขอรับการสนับสนุน จะได้รับการประเมินโดยนักลงทุนและคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับมาตรการและประเมินความเหมาะสมในการลงทุนต่อไป