บริการ
TH
EN
TH
CN

การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Funds) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Funds) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด

พื้นที่ดำเนินการ: ทั่วประเทศ

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

เปิดรับสมัคร : 3 มกราคม 2566 - 10 มีนาคม 2566

พิจารณาโครงการ : 13 มีนาคม 2566 – 28 เมษายน 2566

ประกาศผล: ภายในเดือน มิถุนายน 2566

คุณสมบัติ ผู้ประกอบการที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือจดทะเบียนธุรกิจบุคคลธรรมดา

ยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ Line Official @depa Thailand หรือ https://www.lin.ee/c71YR14

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ

โทร. 081 833 4915

Email : [email protected]