บริการ
TH
EN
TH
CN

depa จับมือซุปเปอร์โปรดักส์ ยักษ์ใหญ่วงการระบบน้ำเพื่อการเกษตรจำกัด หวังผลจัด Event สร้าง depa smart marker

10/10/2561 เปิดต้นงบประมาณใหม่ปี 62 ทีมเกษตรสมัยใหม่ฯ มีโปรเจคเพื่อพี่น้องชาวเกษตรกรและชุมชนเกษตรหวังพลิกเกษตรไทยสู่ยุค เกษตร 4.0 อย่างแท้จริง วันนี้นำทีมโดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ บุกบริษัทยักษ์ใหญ่วงการระบบน้ำเพื่อการเกษตรบริษัทซุปเปอร์โปรดักส์ จำกัด เพื่อหาความร่วมมือ หวังผลจัด Event ร่วมกับสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อสร้าง depa smart marker ภาคการเกษตร ต่อไป