บริการ
TH
EN
TH
CN

การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัล ปี 2564

การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ตราด จันทบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว)

ดาวน์โหลด

เป้าหมาย : จำนวน 100 ราย

พื้นที่ดำเนินการ : ภาคตะวันออก (ตราด จันทบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว)

ระยะเวลาการรับสมัคร : 11 พฤษภาคม - 24 พฤษภาคม 2564

ระยะเวลาการพิจารณา : 25 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2564

ประกาศผลการพิจารณา : ภายในมิถุนายน 2564