บริการ
TH
EN
TH
CN

depa ร่วมงาน QS in conversation in Singapore แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ Smart City

3 ตุลาคม ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและสังคม (depa) ได้ร่วมเป็นวิทยากรในงาน QS in conversation in Singapore “University-Public Sector Partnerships: Smart Cities” ณ ประเทศสิงคโปร์ บรรยายในหัวข้อ ASEAN Smart City Network ในฐานะตัวแทน Chief Smart City Officer of Phuket Thailand