บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย

การจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563