บริการ
TH
EN
TH
CN

depa ร่วมช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบการธุรกิจ อัดสภาพคล่องให้ SME หนุนโอกาสเข้าถึงสินเชื่อฟื้นฟู Soft Loan กับธนาคารไทยพาณิชย์

โอกาสดีๆ ของผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในการเข้าถึงสินเชื่อและแหล่งทุนได้มากขึ้น

  • ผ่อนยาวสูงสุด 10 ปี
  • ดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 2 ปีแรก 2% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปีแรก ไม่เกิน 5% ต่อปี
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้สินเชื่อ (Front End Fee)
  • บสย. ช่วยค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ ค่าธรรมเนียมสูงสุด 1.75% ต่อปี

คุณสมบัติ

  • ลูกค้าสินเชื่อ SCB SME ขอวงเงินสินเชื่อได้สูงสุด 30% ของวงเงินสินเชื่อเดิม แต่ต้องไม่เกิน 150 ล้านบาท
  • ลูกค้าใหม่ ขอวงเงินสินเชื่อธุรกิจได้สูงสุด 20 ล้านบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ระยะเวลาโครงการ วันที่ 21 เมษายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564

สอบถามเพิ่มเติม

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

โทร 081 833 4915

หรือ โทร SCB Business Call Center 02 722 2222

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด กรณีมีการเปลี่ยนแปลงธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า