บริการ
TH
EN
TH
CN

depa จับมือ Unity Technologies ร่วมหารือหนุน “ดิจิทัล” เสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับกำลังคนดิจิทัลของประเทศไทย และเพิ่มขีดความสามารถด้านสื่ออิมเมอร์ซีฟ

14 พ.ย 61- สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) นำโดย ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการ จับมือ บริษัท Unity Technologies เจ้าของ Platform ชั้นนำของโลกที่ใช้สำหรับพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์แบบ 2D และ 3D โดยมี Mr.Hubert Larenaudie President, APAC Unity Technologies ร่วมพูดคุยหารือเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนดิจิทัลของไทย ในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกำลังคนและบุคลากร โดยใช้หลักสูตรของบริษัท Unity Technologies สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มและประกาศนียบัตรในระดับสากล และการเปิด The Centre of Digital Innovation Growth in AR/VR/XR ศูนย์บ่มเพาะการฝึกอบรมกำลังคนและบุคลากรดิจิทัล ซึ่งจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล แห่งใหม่ (อาคารลาดพร้าวฮิลล์)