บริการ
TH
EN
TH
CN

depa จับมือ มจธ. จัดทำโครงการ upskill ที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ขับเคลื่อน SME Digital Transformation

depa จับมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดทำโครงการ upskill ที่ปรึกษาด้านดิจิทัล เพื่อร่วมเป็นกองทัพขับเคลื่อน SME Digital Transformation ให้เดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรม โดยตลอดโครงการมีการอบรมทักษะการให้คำปรึกษา การวิเคราะห์โครงการ และอื่นๆ เพื่อเพิ่ม Soft Skill ให้กับคนไอทีและที่ปรึกษาในอุตสาหกรรม โดยในวันนี้ 12 ตุลาคม 2561 ได้มีการจัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรผู้สำเร็จการอบรมโครงการทั้งสิ้น 43 ราย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ depa กล่าวแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม โดยมี ศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล CEO ของ KX มจธ. ร่วมเป็นสักขีพยาน....ยังไม่จบเท่านี้ ดีป้าและ มจธ. ยังเดินหน้าต่อยอดโดยการจัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนกลยุทธ์ดิจิทัลสำหรับ SMEs โดยมีกองทัพที่ปรึกษาด้านดิจิทัลที่ดีป้า ร่วมกับหน่วยงานอาทิ สถาบันอาหาร และมจธ.ได้ร่วมกันสร้างขึ้นกว่า 100 ราย เข้าร่วมสนับสนุนเดินหน้าภารกิจ SME Digital Transformation อย่างเต็มกำลัง เพื่อคัดเลือก SMEs ที่มีความพร้อมและมีความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนผ่านธุรกิจในยุคดิจิทัลเข้ารับการสนับสนุนการจัดทำ Digital Roadmap จำนวน 50 ราย ซึ่งจะเห็นผลสำเร็จภายในสิ้นปี 2561 นี้