บริการ
TH
EN
TH
CN

Data Sharing in Smart Cities

Data Sharing in Smart Cities

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล ร่วมบรรยายในหัวข้อ Data Sharing in Smart Cities โดย ดร. มนต์ศักดิ์ได้ อธิบายความหมายที่แท้จริงในการแชร์ข้อมูลยุค Big Data ว่ามิใช่เพียงเพื่อให้มนุษย์ดูและอ่านเท่านั้น แต่ข้อมูลต้องเป็นลักษณะ machine readable คือ ต้องมีความเข้าใจและออกแบบให้คอมพิวเตอร์สามารถอ่านและใช้ประโยชน์ได้โดยอัตโนมัติ

อุปสรรค์ในการทำ data sharing อาจมีอยู่ในหลายขั้นตอน คือ ตั้งแต่ยังไม่มีข้อมูลพร้อมในรูปแบบดิจิทัล หรือมีแล้ว แต่ยังขาดการจัดระบบระเบียบข้อมูลให้เหมาะสม หรือ มีระบบระเบียบแล้ว แต่ยังเกรงเรื่องความถูกต้องของข้อมูล หรือถูกต้องดีแล้ว แต่เกรงว่าจะกระทบสิทธิส่วนบุคคล หรือ อาจจะไม่กระทบ พร้อมแชร์แล้วแต่ยังกังวลต่อผลที่อาจจะตามมาหรือยังไม่มั่นใจข้อกฎหมาย เช่น สามารถอนุญาตให้เอกชนนำข้อมูลภาครัฐไปใช้พัฒนาองค์ความรู้หรือบริการเชิงพานิชย์ได้หรือไม่

พร้อมกันนี้ ดร. มนต์ศักดิ์ ยังได้ยกตัวอย่างประโยชน์จาการแชร์ข้อมูล โดยเน้นที่ข้อมูล GPS จากรถแท็กซี่ในนิวยอร์ค ผู้ที่สนใจสามารถไปติดตามอ่านรายละเอียดได้ที่ >>> https://www.facebook.com/monsaks/posts/1299736143373355

รวมถึงยังได้กล่าววิธีการเตรียมข้อมูลและการทำ data analytics โดยยกตัวอย่างข้อมูลการจดทะเบียนสมรสและการหย่าร้างจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ YouTube >>> https://youtu.be/a74joBbr2U8