บริการ
TH
EN
TH
CN

depa องค์กรระดับแนวหน้า เพื่อนําพาประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัล

depa องค์กรระดับแนวหน้า เพื่อนําพาประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัล

ปัจจุบันโลกของเราไดก้าวเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล การก้าวตามเทคโนโลยีให้ทันจึงเป็นเรื่องสำคัญ

depa จึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนประเทศไทยให้ก้าวทันโลกดิจิทัล ทั้งในด้านอุตสาหกรรม และสังคม

มาชมภารกิจของ depa จากวิดีโอกัน !!