บริการ
TH
EN
TH
CN

Digital Park Thailand พื้นที่ที่ให้ความสำคัญกับธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมใหม่ๆ

Digital Park Thailand พื้นที่ที่ให้ความสำคัญกับธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรมใหม่ๆ

โครงการ Digital Park Thailand คืออะไร เราคือจุดเชื่อมต่อสำคัญของอาเซียนที่ถูกเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้น และกำลังจะกลายเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่ก้าวแห่งอนาคต

depa-homes.jpg