บริการ
TH
EN
TH
CN

วันนี้โลกเราได้เปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว แล้วเราล่ะเปลี่ยนตัวเองแล้วรึยัง?

วันนี้โลกเราได้เปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว แล้วเราล่ะเปลี่ยนตัวเองแล้วรึยัง?

มาตามติดชีวิตของสมรศรี แม่ค้าผ้าไทย ผู้ปรับวิถีชีวิตตัวเองจนกลายเป็น “สมร 4.0” เพื่อให้ก้าวทันกับยุคดิจิทัล พร้อมเรียนรู้การใช้พลังของอินเตอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ ผ่านวิดีโอนี้กันเลย!!