บริการ
TH
EN
TH
CN

DIGITAL PARK THAILAND หาจุดเปลี่ยนสู้เพื่อนบ้าน

DIGITAL PARK THAILAND หาจุดเปลี่ยนสู้เพื่อนบ้าน

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้สัมภาษณ์ในรายการ เจาะลึกข่าวร้อน TNN24 ประเด็น Digital Park Thailand หาจุดเด่น สู้เพื่อนบ้าน