บริการ
TH
EN
TH
CN

depa ผนึกกำลังผู้ประกอบการ ระดมความคิดพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล

3 ตุลาคม 2561 depa นำโดยฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์: ISP ผนึกกำลังร่วมกับผู้ประกอบการ ทั้งกลุ่มซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ดิจิทัลเซอร์วิส และสมาร์ทดีไวซ์ เพื่อระดมความเห็น แลกเปลี่ยนความรู้รวมทั้งนำเสนอปัญหา แนวทางดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมและมีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมต่อไป