บริการ
TH
EN
TH
CN

depa ส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตเครื่องสำอางค์สมุนไพร ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

depa สาขาเหนือตอนบนเดินสายพบผู้ประกอบการ ในวันนี้ได้เข้าให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการผลิตเครื่องสำอางค์สมุนไพร ซึ่งผู้ประกอบการสนใจเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาTransform ธุรกิจด้านการผลิต อีกทั้ง ยังสนใจมาตรการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (T2) ของสำนักงานเป็นอย่างมาก คาดว่ามาตรการนี้น่าจะเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ประกอบการที่จะช่วยกระตุ้นให้มีการนำดิจิทัลเข้ามาเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต