บริการ
TH
EN
TH
CN

การรับสมัครเพื่อขอรับการช่วยเหลือการอุดหนุนเพื่อการร่วมวิจัยและพัฒนาอุตสากรรมและนวัตกรรมดิจิทัล

วันที่: 10/09/2562 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการช่วยเหลือการอุดหนุนเพื่อการร่วมวิจัยและพัฒนาอุตสากรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Research Development and Innovation Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด