บริการ
TH
EN
TH
CN

ดีป้า เปลี่ยนผ่านวิถีใหม่ สร้างชุมชนไทย สร้างรายได้ด้วยดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ มุ่งเน้นให้เกิดการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน เพิ่มขีดความสามารถ และรายได้ของชุมชนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community)

รายละเอียดโครงการ:

ระยะเวลาการรับสมัคร : วันนี้ - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผลการพิจารณา : ภายในเดือนเมษายน 2565

เอกสารสำคัญประกอบการสมัคร

  1. ประกาศรับสมัคร : ดาวน์โหลด
  2. เอกสารแนวทางการสมัครเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท 2565 : ดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ส่วนกลาง ติดต่อ 02-026-2333 อีเมล [email protected]

สำนักงานภาคใต้ตอนล่าง ติดต่อ 063-102-2452 อีเมล [email protected]

สำนักงานภาคตะวันออก ติดต่อ 089-500-7478 อีเมล [email protected]

สำนักงานภาคอีสานตอนกลาง ติดต่อ 092-134-1330 อีเมล [email protected]