บริการ
TH
EN
TH
CN

ไทยเป็นศูนย์กลาง Digital Valley ได้หรือไม่

ประเทศไทยจะสามารถก้าวสู่การเป็น Thailand Digital Valley ได้หรือไม่

หาคำตอบได้จากบทสัมภาษณ์ในรายการ อาเซียน4.0 ทางช่อง TNN16