บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้บริหารโครงการจัดทำระบบ Digital Workers Resource Pool และประชาสัมพันธ์เชิญชวน

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: e-Auction

สถานะ: ดำเนินการเสร็จสิ้น

เอกสารราคากลาง: 1-raakhaaklaang_digital_workers.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 29 กันยายน 2559

ปีงบประมาณ: 2560