บริการ
TH
EN
TH
CN

การประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป

ราคากลาง : download ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 9-17 ธันวาคม 2562 : download ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะ download ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2562