บริการ
TH
EN
TH
CN

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่วนกลางและสิ่งปลูกสร้างประกอบ (อาคาร A) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง Download ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2565

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ฯ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 20-23 กันยายน 2565 dowmload ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2565

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2565 – 10 พฤศจิกายน 2565 เสนอราคาผ่านระบบวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 download ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา download ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565