บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้ดำเนินโครงการศึกษาและจัดทำแผนการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ของประเทศไทย ในระยะเวลา 5 ปี โดยวิธีคัดเลือก

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: AI price.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 15 มกราคม 2562

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 15 มกราคม 2562

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ยกเลิกประกาศ.pdf

ปีงบประมาณ: 2562

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: อังคาร, 15 มกราคม, 2562

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: อังคาร, 15 มกราคม, 2562