บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ระบบการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี IoT สำหรับภาคการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562