บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างทนายความดำเนินคดี

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: pr6001010.pc_.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 21 ตุลาคม 2559

ปีงบประมาณ: 2560