บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้บริหารจัดงาน Executive Briefing ในหัวข้อ Digital Thailand : from Endgame 2 Startup โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: p-endgame2_001.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 23 พฤษภาคม 2562

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 23 พฤษภาคม 2562

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-endgame2_001.pdf

ไฟล์ประกาศ: tor-endgame2_001.pdf

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 23 พฤษภาคม 2562

ปีงบประมาณ: 2562

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: พฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม, 2562

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: พฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม, 2562