บริการ
TH
EN
TH
CN

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ Executive Dinner Talk มุ่งพัฒนาและแก้ปัญหาอุตสาหกรรม animation and character

10 ต.ค. 61 ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ นำโดยรองฯ กษิติธร ภูภราดัย จัด Executive Dinner Talk กลุ่มผู้ประกอบการ animation and character ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (แอนิเมชัน เกม และคาแรคเตอร์) ปี 60 คาดการณ์ 61-62 เพื่อรายงานสถานะมูลค่าอุตสาหกรรม คาดการณ์มูลค่า รวมถึงสถานะปัญหาในปัจจุบันของอุตสาหกรรม animation and character พร้อมทั้งเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปดำเนินงานในอนาคตต่อไป