บริการ
TH
EN
TH
CN

โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลผู้พิการในหลักสูตรผู้ช่วยการตลาดดิจิทัล (Facebook Admin)

ด้วยฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง ภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ กล่องดินสอ RMI สสส. และมูลนิธิด้วยกัน เพื่อคนพิการและสังคม ดำเนินการเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลผู้พิการในหลักสูตรผู้ช่วยการตลาดดิจิทัล (Facebook Admin) เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีให้ผู้พิการมีทักษะพร้อมในการเป็นผู้ช่วยการตลาดดิจิทัลในการสร้างอาชีพและรายได้ในอนาคต

ผ่านช่องทางออนไลน์ ในวันที่ 9, 10, 16 และ 17 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.

หมายเหตุ

 1. ในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 อบรมตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น.
 2. ในช่วงบ่ายของวันที่ 17 ตุลาคม จะเป็นการสอบตามมาตรฐาน Certiport

เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมการตลาดออนไลน์ ตั้งแต่กลไกการทำงานของเครื่องมือต่างๆ บนแพลตฟอร์ม เทคนิคและเคล็ดลับการจัดการการตลาดออนไลน์ รวมถึง การลงโฆษณาและการวัดผล การอบรมที่เน้นเชิงปฏิบัติการจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ ทำให้ผู้เรียนได้รับการถ่ายทอดที่สามารถนำไปใช้ได้จริง พร้อมทั้งได้รับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากลเพื่อนำไปใช้สมัครงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
  • สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง (หรือมีอุปกรณ์ช่วยเหลือ)
  • ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง
 2. อายุระหว่าง 18 - 45 ปี (เพื่อผลักดันเข้าสู่ระบบการจ้างงานในมาตรา 33 และ 35)
 3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 4. มีบัตรประจำตัวคนพิการ
 5. มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสาร
 6. มีคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
 7. มีบัญชี Facebook ที่ยังสามารถใช้งานได้
 8. สามารถเข้าร่วมอบรมได้ตลอดหลักสูตรและมีส่วนร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการได้
 9. ทางทีมงานจะทำการคัดเลือกผู้พิการ โดยสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการคัดเลือก
 10. สำหรับผู้พิการที่ผ่านการคัดเลือก โครงการฯ ขออนุญาตเก็บเงินมัดจำจากผู้พิการที่ผ่านการคัดเลือก ท่านละ 500 บาท โดยจะคืนเงินมัดจำให้เต็มจำนวนหลังจากผู้พิการเข้าร่วมโครงการจนครบหลักสูตร (100%) เพื่อป้องกันปัญหาการสละสิทธิ์แบบกระชั้นชิดหรือเข้าเรียนไม่ครบตามที่โครงการกำหนด ซึ่งจะทำให้ผู้ที่อยากเรียนจริงๆ เสียสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการนี้ไป และจะคืนเงินประกันให้ภายใน 7 วัน โดยการโอนเข้าบัญชีของผู้พิการ

หมายเหตุ หลังจบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรจาก depa และ Certiport
สามารถกรอกใบสมัครผ่าน Google form ได้ที่ https://forms.gle/DUwiTRdx8cRnCceR8
ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนายุทธ์ 083 9292 650 และคุณนุช 094-295-9924