บริการ
TH
EN
TH
CN

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดจัดกิจกรรมฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร "เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้านการเงิน"

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดจัดกิจกรรมฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร "เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้านการเงิน" ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Zoom Webinar โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินและเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มโอกาสในการขอสินเชื่อ และสามารถนำเงินมาลงทุนขยายธุรกิจหรือเป็นทุนตั้งต้นในการทำธุรกิจ

ดาวน์โหลด