บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างผู้บริหารกิจกรรม สร้างแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชาว Gen Z โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562