บริการ
TH
EN
TH
CN

สำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล นำทีมโดยส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด ร่วมออกบูทในงาน GSB Smart Smes Smart Start up ครั้งที่ 2

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล นำทีมโดยส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด ร่วมออกบูทในงาน GSB Smart Smes Smart Start up ครั้งที่ 2 จัดขึ้นโดยธนาคารออมสิน ณ Plenery Hall ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัล depa Funds โดยเฉพาะ depa Digital Startup Fund ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการที่ช่วยผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลตั้งแต่ระยะเริ่มต้น สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล และ Internationalization Voucher ที่มุ่งเน้นไปในด้านการขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ โดยวันแรกก็มีผู้ประกอบการที่สนใจขอเข้ารับคำแนะนำมากมาย จากทาง digital startups เอง หรือแม้แต่ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอื่นๆ

และในการออกบูธในครั้งนี้ ทางทีมประชาสัมพันธ์ได้ Live เชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมเยี่ยมชมบูธกับเราด้วย