บริการ
TH
EN
TH
CN

การเช่าวงจรเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: mid-price-internet61.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 29 กันยายน 2560

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 29 กันยายน 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: internet.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561