บริการ
TH
EN
TH
CN

การเช่าวงจรเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ 2560

สถานะ: ดำเนินการเสร็จสิ้น

เอกสารราคากลาง: p.internet.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 26 กันยายน 2559

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 18 ตุลาคม 2559

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: t.internet.pdf

ปีงบประมาณ: 2560