บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดและแม่บ้านบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

วันที่ประกาศราคากลาง: 11 มกราคม 2562

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 10 มกราคม 2562

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-maid jan62.pdf

ปีงบประมาณ: 2562

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: ศุกร์, 11 มกราคม, 2562

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: ศุกร์, 11 มกราคม, 2562

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2562