บริการ
TH
EN
TH
CN

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมเสวนาในงาน “How Cambridge ฺBerkeley S tanford do Tech Transfer” การประชุมสัมมนาเพื่อปฏิวัติระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีของไทย

วันที่ 16 พ.ย. 2561 ผศ.ดร.สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย ผู้เชี่ยวชาญงานพิเศษ ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ How does technology play a role in Thai education and the growth of the business sector? ภายในงาน how Cambridge Berkeley standford do tech transfer ที่จัดขึ้นโดยบริษัทอนันดาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ร่วมกับตัวแทนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ นักลงทุนจาก Bangkok Venture Club สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ผู้บริหารบริษัทอนันดาฯ และอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อาคาร FYI กรุงเทพ

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกล่าวเปิดงาน

ผศ. ดร.สุรพงษ์ ได้กล่าวถึงการสนับสนุนจาก depa ในการคิดค้นและใช้นวัตกรรม ผ่านมาตรการต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น depa Digital Startup Fund ที่ส่งเสริมให้ผู้ที่มีไอเดีย สามารถสร้างนวัตกรรมและก่อตั้ง digital startup ได้ และ depa Digital Transformation Fund for Community ที่มุ่งพัฒนาให้ชุมชนรับเอาเทคโนโลยีไปใช้ และการพัฒนาบุคลากร ผ่าน depa Digital Manpower Fund

ทั้งนี้ การเสวนาเป็นหนึ่งในกิจกรรมแถลงข่าวความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลจากภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน โดยบริษัทอนันดาฯ มีกำหนดจัดงานสัมมนาในหัวข้อ How Cambridge, Berkeley and Stanford do Tech Transfer ในวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ อนันดา แคมปัส อาคาร FYI Center โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัย Cambridge มหาวิทยาลัย Berkeleyและมหาวิทยาลัย Stanford เป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดว่ามหาวิทยาลัยระดับโลกมีวิธีนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้นใหม่ในงานวิจัย ถ่ายทอดสู่ประชาชนทั่วไปอย่างไร ในบริบทที่แตกต่างทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรม

ซึ่งจะเป็นบทเรียนและตัวอย่างที่ดีแก่ภาคการศึกษาและอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย ในการรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดจากการวิจัยมาใช้ในชีวิตประจำวัน