บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ที่แสดงฐานข้อมูลตัวชี้วัดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: ตกลงราคา

สถานะ: ดำเนินการเสร็จสิ้น

เอกสารราคากลาง: p-web.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 4 กันยายน 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 4 กันยายน 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-web.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: อังคาร, 4 กันยายน, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: อังคาร, 4 กันยายน, 2561

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561